‘Venthos’ Project

Architects (students): Aikaterini – Eirinh Koliamitra,  Anastasia Bompou (instagram:@anastasia_bompou) Location: Volos, Greece Year: 2019 Institute: Department of Architecture,…