‘ASTRO’ Project
Read More

‘ASTRO’ Project

Architects: Aikaterini-Eirini Koliamitra, Anastasia Bompou (instagram: @anastasia_bompou) Located in: Parnonas mountain, Peloponissos, Greece Year: 2019